The 2015–16 Hempfield Ice Hockey season is here! 


2015-2016 Rosters

Players marked as “V” are Varsity only; players marked as “JV/V” are dual rostered and will play with JV and ‘potentially’ play with Varsity at the coaches discretion.

52
V
8
V
28
V
12
V
74
V
32
V
88
Nikolas Kauffman
V
84
Sawyer Eisenhour
V
Ben Warner
V
29
Evan Norton
V
14
Trent Martin
V
66
Evan Weaver
V
20
Quin Anderson
V
21
Thomas Kissinger
V
16
Anthony Arters
JV / V
48
Bryan Ernst
JV / V
13
Casey Strodoski
JV / V
91
Zakery Meshey
JV / V
53
Aiden Miller
JV / V
Austin Bole
JV / V
58
Brenden Ward
JV / V
71
Chris Grubb
JV / V
18
Greg Lenker
JV / V
Jacob Gusst
JV / V
Kye Dunigan
JV / V
3
Mason Groff
JV / V
29
Maxwell Aukamp
JV / V
11
Nate Matthews
JV / V

2015-2016 Coaches
The Varsity Coaches will be:
Head Coach:
Asst Coach:
Ryan Bechtold
Asst Coach:
Trevor Lewis
Manager:
Marcia Eisenhour
Asst Manager:
Jennifer Weaver
The Jr. Varsity Coaches will be:
Head Coach:
Asst Coach:
Zach Hollinger
Manager:
Gwen Dunigan
Asst Manager:
Amy Ward